Gaat de wet kwaliteitsborging door?

Kwaliteitsborging is een veelbesproken onderwerp in de bouwbranche. De overheid maakt al een aantal jaren plannen om een gestructureerd proces in te voeren waardoor de kwaliteit gegarandeerd kan worden. Voor de overheid is het belangrijk dat de kwaliteit van het bouwen continu blijft. De plannen hiervoor zijn dan ook al ver gevorderd.

 

In Nederland wordt er veel gebouwd, hierbij zijn ook veel verschillende partijen betrokken. Zo heb je veel aannemers maar ook partijen zoals loodgieters en elektriciens. De nieuwe wet kwaliteitsborging is dan ook bedoeld om de kwaliteit te waarborgen. Zo moeten de gebouwen tegen de toekomst opgewassen zijn, waar het klimaat een belangrijke rol speelt.

 

Wanneer?

De plannen zijn al ver gevorderd, het plan was om de wet per 1 januari 2018 door te voeren. Maar door de vertraging bij de formatie kan dit nog weleens uitgesteld worden. Het is dan ook afwachten wanneer de nieuwe wet er gaat komen, maar hij gaat er komen. Wellicht dat het wordt verschoven naar 2019 of 2020.

 

De gevolgen

Bouw gerelateerde bedrijven houden deze ontwikkelingen nauw in de gaten. Het kan grote gevolgen hebben voor het huidige werkproces binnen een bedrijf. Verschillende softwareontwikkelaars zijn zich al aan het voorbereiden op deze wet, om de bouwbedrijven te ondersteunen. Door het implementeren van kwaliteitsborging software kan dit proces snel opgepakt worden. Zo is de omslag die een aannemer moet maken te overzien, door het doordachte proces van software.

 

Het in aan de bouwbedrijven om zich in te lezen en zich voor te bereiden op deze nieuwe ontwikkelingen. Het is een standaard waaraan iedereen in de toekomst moet voldoen. Ben je te laat? Kan je in aanmerking komen met de inspectie en boetes krijgen. Voor de toekomst van de bouwkwaliteit is het ook een positieve ontwikkeling.