Het kopen van een nieuwe woning

Het is niet altijd eenvoudig om een woning te vinden die voldoet aan al je wensen. Het koopproces van een huis kent bovendien wettelijke verplichtingen en procedures die stressvol kunnen zijn. Om deze redenen kiezen sommige woningzoekenden voor een aankoopmakelaar. Deze makelaar begeleidt hen bij de zoektocht naar een huis, bij de onderhandelingen over de prijs en bij de verdere afhandeling van de koop.

 

Inventariseren van woningwens

Als eerste stap gaan een woningzoekende en Aankoopmakelaardij Breda met elkaar om tafel zitten om de woningwensen van de woningzoekende in kaart te brengen. Hierbij wordt niet alleen de gewenste (maximale) woningprijs bepaald, maar ook wordt nagegaan in welk type woning, welk soort buurt en welke gemeenten of zelfs specifieke wijken de woningzoekende wil wonen. De aankoopmakelaar kan hierbij ook de voor- en nadelen van verschillende woonopties toelichten, zodat de woningzoekende een beter beeld krijgt van het type woning dat bij hem of haar past.

 

Zoeken naar bij woningwens passende woning

De vervolgstap is dat wordt gezocht naar woningen die passen bij de woningwens van de woningzoekende. De aankoopmakelaar kan zijn eigen kennis van de woningmarkt en zijn netwerk hierbij gebruiken om de woningzoekende te ondersteunen bij deze zoektocht.

 

Onderhandelen over prijs

Is eenmaal een geschikt huis of appartement gevonden, dan dient over de prijs voor de woning te worden onderhandeld. Een aankoopmakelaar gebruikt hierbij zijn kennis van de woningmarkt om de woningzoekende een realistisch prijsbereik voor de woning te schetsen. Met andere woorden, de aankoopmakelaar geeft aan of de vraagprijs reëel is of dat er nog onderhandelingsruimte is om de prijs omlaag te krijgen. De meeste mensen kopen slechts enkele keren in hun leven een huis, zodat zij weinig tot geen ervaring hebben met het onderhandelen over woningprijzen. Voor een aankoopmakelaar daarentegen is dit dagelijkse kost, zodat hij of zij de aanwezige onderhandelingsruimte optimaal kan benutten om zo een zo laag mogelijke koopprijs voor de woningzoekende overeen te komen.

 

Ondersteuning bij keuringsplicht en koopovereenkomst

Nadat succesvol een koopprijs is overeengekomen, wordt vervolgens de koopovereenkomst opgesteld. Dit is een juridisch bindend document zodat het van belang is dat de koper dit document, inclusief eventuele clausules, volledig kent en begrijpt. De aankoopmakelaar heet de kennis en ervaring om de koopovereenkomst in heldere, begrijpelijke taal aan de woningzoekende uit te leggen. Alvorens de koopovereenkomst te ondertekenen, moet de koper overigens eerst aan zijn of haar onderzoeksplicht voldoen. Hiertoe kan een bouwkundige worden ingeschakeld die het huis onderzoekt of kan bijvoorbeeld het bestemmingsplan van de woning worden opgevraagd. De aankoopmakelaar kan ook hierbij ondersteuning bieden.

 

Hulp bij financiële en notariële afhandeling

Doorgaans zal de woningzoekende ook een hypotheek moeten afsluiten om de woning te kunnen kopen. Een aankoopmakelaar kan een globaal overzicht geven van de hypotheekmogelijkheden en zal veelal ook een bank of andere hypotheekverstrekker kunnen aanraden. Deze hypotheekakte moet worden gecontroleerd en ondertekend door een notaris. Dit geldt overigens ook voor de koopakte van de woning. Ook hier kan de aankoopmakelaar een geschikt persoon aanbevelen.

Verzekeringen en andere aspecten regelen

Wanneer je jouw eigen huis hebt wil je natuurlijk dat hier niks mee gebeurd. Hierom is het belangrijk om het huis regelmatig te onderhouden en op te knappen waar nodig is. Daarnaast is het ook van belang om verzekeringen af te sluiten. Wat als er brand ontstaat of er wordt ingebroken? Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om beveiligingscamera’s op te hangen of rookmelders te plaatsen. Zo voorkom je onprettige gebeurtenissen.