Stappenplan voor het bouwen van een huis

Stappenplan voor het bouwen van een huis

Het stappenplan voor het bouwen van een huis

Het bouwen van een geheel nieuw huis is een groot project, dat een uitgebreid te volgen stappenplan met zich meebrengt. Bent u van plan om een huis te bouwen, maar weet u niet welke stappen u hierbij dient te volgen? Lees dan in dit artikel meer over de verschillende stappen van het bouwen van een nieuwe woning. Indien u er geen vertrouwen in heeft kunt u beter de hulp inroepen van een specialist.

De voorbereiding

Het bouwen van een woning start met een goede voorbereiding. Deze voorbereiding betreft het aankopen van een bouwkavel, het opvragen van documentatie van bouwondernemers en het bezoeken van een modelwoning, een showroom of een informatiedag. Vervolgens kunnen er offertes aangevraagd worden bij verschillende bouwbedrijven. U kiest één van deze offertes uit en laat dit bouwbedrijf een zogeheten schetsontwerp maken. Als u met dit schetsontwerp akkoord gaat, dient u het plan in voor een bouwvergunning.

De bouw van de woning

De bouw van een woning wordt altijd afgehandeld volgens verschillende stappen. Zo kiest u eerst de verschillende bouwmaterialen voor uw woning uit, vult u de woning geheel naar wens in (met de juiste dakpannen, deuren, trap, tegels, sanitaire voorzieningen, et cetera) en wordt er een electraplan opgesteld. Vervolgens wordt het soort fundering vastgesteld, worden er bestektekeningen gemaakt en moeten er berekeningen gemaakt worden voor EPN, constructies, ventilatie, daglicht, et cetera. Als dit allemaal gedaan is, wordt er nog een bouwvergunning aangevraagd.

Is de bouwvergunning akkoord, dan wordt alles nogmaals gecontroleerd en wordt het plan definitief gemaakt. Nu kan eindelijk de bouw starten, waarbij men eerst start met de ruwbouwfase. Is deze fase afgerond, dan start de afbouwfase. Hierna volgen de vooroplevering, de oplevering en de financiële afwikkeling en als deze stappen ook doorlopen zijn, is de woning bijna klaar.

Zorg ervoor dat u in het aanvraag- en offerteproces al rekening houdt met de toekomst. Op dit moment is misschien het budget ontoereikend, maar vraag alvast eens een offerte voor het maken van een afdak aan zodat u hier rekening mee kunt houden.

De afronding

De afronding van de bouw bestaat uit het noteren van de meterstanden, het schoonmaken van de woning, het inrichten van de woning en het aanleggen van bestrating. Vervolgens wordt de tuin aangelegd en als de gehele woning naar wens is ingericht, kunt u verhuizen.